Polityka prywatności

Twoje dane są u nas bezpieczne

Dbamy o to, aby Twoje dane były u nas bezpieczne i żeby nikt niepowołany nie miał do nich wglądu.

Nie sprzedajemy Twoich danych

Absolutnie nigdy nie sprzedajemy Twoich danych innym podmiotom. Również w przeszłości nigdy tego nie robiliśmy.

Zawsze możesz do nich zajrzeć

Zawsze masz prawo wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji bądź wystosowania prośby o ich usunięcie.

Polityka prywatności

Niniejszą Politykę prywatności przedstawiamy, aby poinformować Użytkowników naszej strony o tym, jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób i w jakim celu odbywa się ten proces, a także o wykorzystywaniu przez naszą stronę plików cookie.


Drogi Użytkowniku!

Korzystając z naszej strony masz zapewnioną ochronę prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym szczególności w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);
 • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.);
 • Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.);
 • Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2024 poz. 34 z późn. zm.).

Twoje dane będą przetwarzane w okresie wynikającym z przepisów prawa, a także w czasie, w którym można wnieść pozew lub reklamację.

Dane, które przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego oferowanych przez nas usług, będziemy przetwarzać do momentu, w którym nie zgłosisz swojego sprzeciwu w tym zakresie.


I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach w serwisie internetowym dostępnym pod adresem https://www.dobrerolety.pl (dalej: Serwis).

2. Polityka Prywatności została stworzona oraz przyjęta przez firmę INVESTIMS Rafał Śladowski z siedzibą w Nicponia 110, 83-140 Gniew.

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest firma INVESTIMS Rafał Śladowski z siedzibą w Nicponia 110, 83-140 Gniew, NIP: 5932566056 (dalej: Administrator).

4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w celu:

 • realizacji ciążących na podmiocie obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • realizacji zleceń oraz zamówień wykonywanych przez podmiot;
 • gromadzenia danych analitycznych i statystycznych;
 • obsługi reklamacji oraz ewentualnych innych roszczeń;
 • obsługi wiadomości kierowanych poprzez formularze elektroniczne dostępne w Serwisie, w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie;
 • kierowania do Użytkowników treści marketingowych (komunikacja marketingowa dostarczana jest w oparciu o pliki cookie, dane analityczne i marketing bezpośredni).

5. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki umożliwiające – w przypadku ich kliknięcia – otwarcie innych stron internetowych, które są zarządzane przez innych administratorów. Nie mamy wpływu na stosowaną przez te podmioty politykę prywatności oraz politykę wykorzystywania plików cookies, nie ponosimy za nie odpowiedzialności i zachęcamy Użytkowników naszego Serwisu do zapoznawanie się z tymi dokumentami na kolejnych stronach.


II. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Nasz Serwis gromadzi następujące rodzaje danych:

1) Dane przekazywane przez Użytkowników z wykorzystaniem formularzy elektronicznych znajdujących się w Serwisie.

 • Użytkownik, który chce przesłać do nas wiadomość za pośrednictwem jednego z formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie, powinien uzupełnić dostępne w nim pola, w których należy wpisać m.in. imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail i telefon do kontaktu, a także odpowiedzieć na uzupełniające pytania tematyczne.
 • Przesyłając formularz Użytkownik wyraża zgodę na kontakt mailowy oraz telefoniczny w celu obsługi jego zgłoszenia.
 • Wypełnienie formularza nie wymaga dodatkowej rejestracji lub logowania.

2) Dane stanowiące informacje, które są automatycznie zapisywane po wejściu Użytkownika na stronę (tzw. logi serwera).

 • Przede wszystkim są to anonimowe informacje dotyczące adresu IP Użytkownika, używanej przez niego przeglądarki internetowej, jej języka oraz urządzenia, z którego Użytkownik połączył się z naszym Serwisem wraz z jego systemem operacyjnym, a także czas jego wizyty i wygenerowana liczba odsłon.
 • Gromadzone w ten sposób dane są analizowane w celu statystycznym z wykorzystaniem Google Analytics. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookie.
 • Co ważne, zebrane informacje nie są udostępniane w sposób umożliwiający identyfikację Użytkownika Serwisu i nie są przez nas ujawniane osobom nieupoważnionym do administrowania Serwisem.
 • Twoje dane przechowywane są wyłącznie w celu pomocniczym dla administrowania naszą stroną. Ich analiza daje nam możliwość optymalizacji jej treści oraz wdrażania rozwiązań, których oczekują od nas Użytkownicy.
 • Jeśli chcesz, to z polityką prywatności Google, możesz zapoznać się wchodząc na stronę: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

2. Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo:

1) dostępu do treści jego danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora danych, które go dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1-4, należy skontaktować się z Administratorem Serwisu korzystając z danych kontaktowych wskazanych w rozdziale „IX. Kontakt z administratorem danych”.

4. Dane mogą być profilowane zgodnie z art. 4 pkt. 4 RODO.

5. Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych aktualnych i prawdziwych.

6. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak niezbędne do potrzeb komunikacyjnych, a w przypadku wyboru naszej oferty, jest ono również konieczne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.


III. Odbiorcy danych osobowych

1. Dane Klienta mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z obowiązującym prawem lub w skutek wykonania umowy zawartej bezpośrednio z Klientem, gdy jest to niezbędne do zrealizowania naszych usług.

2. Dane osobowe mogą zostać powierzone zaufanym odbiorcom, w tym w szczególności:

 • podmiotowi obsługującemu księgowość;
 • firmie hostingowej;
 • firmie kurierskiej;
 • podmiotom pośredniczącym w płatnościach.

3. W zakresie w jakim dane Użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookies do celów statystycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics, Administrator przekazuje dane Użytkowników do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych. Odbiorcą danych jest Google Inc., który przystąpił do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., znak: IP/16/216, przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do wyżej wymienionego porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

4. W zakresie w jakim dane Użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookies do celów marketingowych przy użyciu narzędzia Meta Pixel, Administrator przekazuje dane Użytkowników do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych. Jeśli chcesz, to z polityką prywatności Meta Platforms Inc., możesz zapoznać się wchodząc na stronę: https://www.facebook.com/help/443357099140264.


IV. Bezpieczeństwo danych

1. Nasz Serwis korzysta z technologii oraz procedur ochrony danych osobowych, które zapewniają należytą ochronę prywatności jego Użytkowników.

2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przechowujemy w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne oraz organizacyjne, zapewniające ich ochronę, zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z:

 • RODO;
 • ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2024 poz. 34 z późn. zm.);
 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.).

3. Dane osobowe Użytkowników są chronione między innymi w następujący sposób:

 • Dostęp do bazy danych osobowych posiadają wyłącznie osoby z upoważnieniem nadanym im przez jej Administratora.
 • Administrator Serwisu okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • Serwis zabezpieczony jest certyfikatem SSL, dzięki czemu wprowadzane dane osobowe zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane tylko na docelowym serwerze.
 • W celu ochrony danych osobowych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.


V. Pliki cookie

1. Podczas korzystania z naszego Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Komunikat o wykorzystywaniu plików cookie zostaje wyświetlony Użytkownikowi podczas pierwszego otwarcia Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookie. Jeśli Użytkownik nie chce wyrazić takiej zgody, to powinien go opuścić.

3. Z naszą Polityką Cookies możesz zapoznać się na stronie: https://dobrerolety.pl/polityka-cookies


VI. Wymagania techniczne

W celu korzystania z naszego Serwisu niezbędne jest posiadanie:

 • urządzenia z dostępem do internetu;
 • przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www wraz z odczyt treści graficznych i wideo.


VII. Prawa autorskie i odpowiedzialność za treści

1. Wszystkie treści umieszczone w Serwisie, w tym zdjęcia, teksty, bezpłatne materiały oraz nagrania wideo, stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora.

2. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści, o których mowa w pkt. 1, w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

3. Treści przedstawione w Serwisie nie stanowią porad specjalistycznych oraz nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. W celu uzyskania pomocy w konkretnej sprawie należy skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem korzystając z danych kontaktowych wskazanych w rozdziale „IX. Kontakt z administratorem danych”.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych w Serwisie lub działań bądź zaniechań podejmowanych na ich podstawie.


VIII. Zmiany w Polityce Prywatności

1. Polityka Prywatności Serwisu może być zmieniona jedynie w celu podwyższenia standardów ochrony lub jej dostosowania do wymogów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Użytkownik Serwisu zostanie każdorazowo poinformowany o zmianie Polityki Prywatności w informacji wysłanej na podany przez niego adres e-mail, jeśli wyraził zgodę na taką formę komunikacji.


IX. Kontakt z administratorem danych

1. Wszelkie uwagi, nieprawidłowości oraz żądania dotyczące Polityki Prywatności prosimy wysyłać w wiadomości e-mail na adres iod@investims.pl

2. Po rozpatrzeniu Twojego zgłoszenia, udzielimy odpowiedzi wysyłając wiadomość zwrotną na adres poczty elektronicznej, z którego otrzymaliśmy e-mail.

Krótko o nas

Dobrerolety.pl to marka znana od wielu lat na lokalnym rynku. Wyróżniamy się przede wszystkim legendarną jakością obsługi oraz troską o Twoje pełne zadowolenie z naszej pracy. Dodatkowo jako jedyni w regionie oferujemy możliwość bezpiecznej płatności kartą w Twoim domu.

Działamy na terenie czterech powiatów: tczewskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego oraz świeckiego. Oferujemy bezpłatny pomiar w Twoim domu w takich miejscowościach jak Gniew, Pelplin, Tczew, Rokitki, Lubiszewo Tczewskie, Starogard Gdański, Zblewo, Lubichowo, Owidz, Kwidzyn, Sadlinki, Gardeja, Rakowiec, Prabuty, Ryjewo, Skórcz, Kolonia Ostrowicka, Smętowo Graniczne, Nowe nad Wisłą, Warlubie oraz we wszystkich pobliskich miejscowościach.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google. Dbamy o Ciebie, Twoją prywatność i bezpieczeństwo.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Dobrerolety.pl 2024

Zostaw numer, a my oddzwonimy do Ciebie!

Call Now Button